Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5192246

Số người đang trực tuyến: 482

 
 
 
 
 
Góp ý, Hiến kế
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện phụ trách lĩnh vực KH&CN.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin được giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nghiên cứu đóng góp ý kiến, (chi tiết văn bản tại file đính kèm)
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin được giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Chánh Văn phòng, phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nghiên cứu đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, phó phòng Dân tộc UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
<<  <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu