Tìm kiếm
 
 
 
 
 
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
     
Lao động nữ sinh 1970 đã đủ điều kiện về hưu?
Lao động nữ sinh 1970 đã đủ điều kiện về hưu? Gửi vào lúc: 06/10/2017 07:54 AM

Ông Nguyễn Xuân (Thái Nguyên) hỏi: Lao động nữ sinh ngày 15/4/1970, đóng BHXH hết năm 2016 được 21 năm, tháng 2/2017 giám định sức khỏe bị suy giảm khả năng lao động trên 61%. Vậy, lao động này có thể làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động vào tháng 5/2017 không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH năm 2014 quy định: “Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”.

Theo đó, trường hợp lao động nữ sinh ngày 15/4/1970, có 21 năm đóng BHXH, tháng 2/2017 bị suy giảm khả năng lao động với tỷ lệ trên 61% nếu đề nghị hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2017 (đủ 47 tuổi) thì đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu theo quy định.

Cấp xã không có đối tượng hợp đồng lao động
Cấp xã không có đối tượng hợp đồng lao động Gửi vào lúc: 29/09/2017 08:56 AM

Ông Nguyễn Tiến Tuân (Thái Nguyên) làm việc tại cơ quan Nhà nước, được UBND huyện ký hợp đồng chính thức từ 1/1/2015, được tham gia BHYT, BHXH. Tháng 12/2016, cơ quan BHXH trả lại số tiền đóng BHXH trong 2 năm 2015, 2016 do thu sai đối tượng. Ông Tuân có đề nghị cơ quan BHXH cho ông đóng BHXH tự nguyện của 2 năm đó nhưng không được chấp nhận. Ông Tuân hỏi, trường hợp của ông giải quyết như thế nào?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm C, Mục 3 Công văn 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nêu: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ); Các trường hợp đã ký HĐLĐ với UBND trước đây thì thực hiện chế độ BHXH cho các đối tượng này như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Để hướng dẫn thực hiện nội dung trên, ngày 14/11/2014, BHXH Việt Nam có Công văn số 4407/BHXH-BT hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXH, BHYT, trong đó nêu rõ: Cơ quan BHXH tỉnh, huyện báo cáo UBND cùng cấp ý kiến của Bộ nội vụ tại Công văn số 2845/BNV-CCVC để chỉ đạo UBND cấp xã chậm nhất đến ngày 31/12/2014 phải chấm dứt HĐLĐ đối với những người lao động đang làm việc theo HĐLĐ để thực hiện thủ tục dừng đóng BHXH bắt buộc theo quy định; từ ngày 1/1/2015 cơ quan BHXH không thu BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký HĐLĐ với UBND cấp xã; các đối tượng này được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu theo đúng quy định của Luật BHXH. Thời gian đã đóng BHXH bắt buộc của các đối tượng nêu trên được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng các chế độ theo quy định.

Như vậy, trường hợp của ông làm việc theo hợp đồng lao động tại cấp xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Việc tham gia BHXH tự nguyện, hiện tại không có quy định được truy đóng BHXH như ông đề nghị.

Có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không?
Có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không? Gửi vào lúc: 27/09/2017 10:34 AM

Bà Phạm Thị Quyên (Thái Nguyên) là người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí. Hiện bà công tác trong ngành viễn thông, vẫn phải đóng BHYT tại nơi làm việc cùng tỉnh và bà có 2 thẻ BHYT. Vậy, bà Quyên có thể trả lại 1 thẻ BHYT không và bà có được miễn nộp BHYT tại nơi công tác không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi thì trường hợp 1 người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp của bà Quyên là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và đang làm việc tại doanh nghiệp viễn thông, theo thứ tự quy định tại Điều 12 của Luật BHYT sửa đổi bổ sung thì bà thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động.

Đề nghị bà thông báo cho UBND cấp xã nơi bà đang cư trú để không cấp thẻ BHYT cho bà theo đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện–xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nữa.

Chế độ ốm đau dài ngày tính hưởng theo tháng?
Chế độ ốm đau dài ngày tính hưởng theo tháng? Gửi vào lúc: 27/09/2017 10:31 AM

Ông Hoàng Xuân (Thái Nguyên) bị bệnh ung thư, đã điều trị hóa chất 8 đợt. Do điều kiện sức khỏe, ông Xuân không đi làm được. Trong các tháng 10, 11, 12/2016, ông được tính chế độ ốm đau theo mức: Lương cơ bản/24 ngày x 75% x số ngày nghỉ ốm. Năm 2017, ông Xuân truyền hóa chất đợt 5 từ ngày 3/2 đến ngày 5/3 (tổng 34 ngày), đợt 6 từ ngày 6/3 đến ngày 26/3 (tổng 21 ngày). Trong 2 đợt của năm 2017 chế độ khi nghỉ ốm của ông được tính như sau: Lương cơ bản/26 ngày x 75% x số ngày nghỉ thực tế. Ông Xuân hỏi, cách tính hưởng chế độ ốm đau đối với ông như vậy có đúng không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh Xã hội thì mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được tính theo tháng.

Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề.

Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Kiểm soát giá điện, nước sinh hoạt tại các khu nhà trọ?
Kiểm soát giá điện, nước sinh hoạt tại các khu nhà trọ? Gửi vào lúc: 26/09/2017 02:30 PM

Bà Dương Thị Loan, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chi nhánh Phú Bình 3 hỏi: Chúng tôi là những người lao động của các huyện hoặc tỉnh xã về làm việc tại các doanh nghiệp, phải thuê nhà ở trọ tại các khu vực dân cư gần Công ty. Tuy nhiên, việc sử dụng điện, nước tại các khu vực này phải chịu mức giá điện, nước rất đắt đỏ, thông thường cao hơn từ 1,5 – 2 lần so với nhà nước quy định. Xin hỏi với số lượng lớn Công nhân lao động ở trọ tập trung tại các khu nhà trọ như vậy, tỉnh có giải pháp nào để kiểm soát giá điện, nước sinh hoạt theo giá của nhà nước quy định hay không?

THAINGUYEN.GOV.VN trả lời:

Về vấn đề này, Sở Tài chính trả lời như sau:

1. Đối với giá nước sạch: Hiện nay, giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên cho các đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. Mức giá trên đã được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nước sạch, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thực hiện bán nước cho khách hàng theo "Hợp đồng dịch vụ cấp nước" với mức giá do UBND tỉnh Quyết định và không thu thêm bất cứ khoản tiền nào khác. Tuy nhiên, tại các khu vực nhà trọ giá bán nước là do thỏa thuận giữa chủ nhà trọ với người thuê nhà trọ (Công ty nước không can thiệp vào sự thỏa thuận của 2 bên).

Để tạo điều kiện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở, Sở Tài chính đã có văn bản số 637/HD-STC ngày 10/3/2017 Hướng dẫn thực hiện giá bán nước máy của Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên, trong đó đã ghi rõ: "Trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà trọ để ở (có thời hạn thuê nhà từ 3 tháng trở lên) mà chủ nhà ký hợp đồng mua nước của đơn vị cấp nước, cung ứng cho các đối tượng sử dụng thì cứ 4 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương) tính là một hộ sử dụng để áp dụng giá nước sinh hoạt"

Do vậy, để người lao động được thanh toán tiền nước theo đúng mức giá nước sinh hoạt do UBND tỉnh quy định, người lao động đề nghị chủ nhà cho thuê trọ làm việc với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên bổ sung số người và số hộ sử dụng nước sinh hoạt theo hướng dẫn số 637/HD-STC ngày 10/3/2017 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên để được hưởng giá nước sinh hoạt theo quy định.

2. Đối với giá điện: Hiện nay, giá bán lẻ điện sinh hoạt và quy định về thực hiện giá bán điện được thực hiện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công thương và Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương.

- Tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT, về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định: "Đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà:

- Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể 1 người được tính là ¼ định mức, 2 người được tính là ½ định mức, 3 người được tính ¾ định mức, 4 người chỉ được tính 1 định mức.

- Đối với trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện người lao động ký kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà). Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng thì chủ nhà phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện.

- Trường hợp người thuê nhà không ký hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung".

- Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định:

"2. Sở Công thương có trách nhiệm:

a, Kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 6 Thông tư này, Sở Công thương báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét quyết định...

b, Kiểm tra và giám sát việc thực hiện tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà được áp dụng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định tại Thông tư này".

Như vậy, để người lao động được thanh toán tiền điện sinh hoạt theo đúng mức giá do nhà nước quy định, đề nghị người lao động căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT nêu trên để thực hiện.

Trường hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không thực hiện theo đúng mức giá quy định trên, đề nghị người lao động có ý kiến gửi Sở Công thương để Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

 

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Gửi câu hỏi
Skip portletPortlet Menu
 
Họ và tên *:
Email *:
Điện thoại:
Địa chỉ :
Chuyên mục * :
Nội dung câu hỏi *: