• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế
- Trình tự thực hiện Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Bước 2: Phòng Nghiệp vụ Y xem xét, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn hành nghề y tư nhân thuộc Sở Y tế họp, xét các tiêu chuẩn và điều kiện để đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân

Bước 4: Lãnh  đạo Sở Y tế ký Quyết định cấp đổi và ký Chứng chỉ hành nghề y tư nhân; Ký văn bản trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đủ điều kiện).

Bước 5: Phòng Nghiệp vụ Y trả kết quả cho cá nhân
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; Phòng Nghiệp vụ Y
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí (nếu có) Lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề: 300 000 đồng
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) - Người đề nghị đổi Chứng chỉ hanhg nghề phải: Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y theo bản án, quyết định của Toà án; Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Toà án hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; Không đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn y
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21/LCT/HĐNN8 ngày 11/07/1989

- Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngaỳ 25/02/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế về về việc Hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

- Tệp đính kèm