• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
- Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho lãnh đạo.

- Bước 3: Lãnh đạo Sở giao cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ. Hồ sơ đủ điều kiện phòng chuyên môn gửi lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo ký.

- Bước 5:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhận nộp hồ sơ
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Tổng cục Du lịch Việt Nam. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ
- Lệ phí (nếu có) 200.000,đ
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch-

Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du Lịch số 44/2005/QH11 ngày 14-6-2005 của Quốc Hội.

- Ngày có hiệu lực: 1/1/2006- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Du lịch

- Ngày có hiệu lực: 15/6/2007.- Thông tư số: 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định sô 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

- Ngày có hiệu lực: 15/1/2009.

- Tệp đính kèm