• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
- Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Cán bộ Phòng Quản lý vận tải tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các điều kiện và viết giấy hẹn, in giấy phép trình lãnh đạo Sở ký.

Bước 3: Phòng Quản lý vận tải chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cắt góc Giấy phép lái xe cũ, trả Giấy phép lái xe mới và thu lệ phí.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 02 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên; Phòng Quản lý Vận tải - Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
- Lệ phí (nếu có) Lệ phí đổi giấy phép lái xe: 30.000 đồng/giấy phép
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/06/2001;

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chế quản lý sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Công văn số 119/CĐBVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe

- Tệp đính kèm