• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
- Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phương tiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho cán bộ thụ lý thuộc phòng Quản lý vận tải và thống nhất thời gian kiểm tra thực tế phương tiện.

Bước 3: Cán bộ thuộc phòng Quản lý vận tải kiểm tra, đối chiếu các đặc điểm nhận dạng, thông số kỹ thuật với hồ sơ thiết kế, in đăng ký tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu lệ phí và trả giấy chứng nhận đăng ký.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 03 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân; Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên; Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
- Lệ phí (nếu có) Lệ phí đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 30.000 đồng/đăng ký
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa  (Mẫu số 7)
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thuỷ số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT  ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc cấp đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

- Tệp đính kèm