• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích kháng chiến
- Trình tự thực hiện
- Cách thức thực hiện
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 60 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân; Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Bộ Chỉ Quân sự các cấp; Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính ghi rõ Bằng khen
- Lệ phí (nếu có) Không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Tệp đính kèm