• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đổi thẻ xông hơi khử trùng
- Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn ngày trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục bảo vệ thực vật Thái Nguyên. Thời gian: giò hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Hành chính tổng hợp. Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức kiểm tra thẩm định cụ thể báo cáo Lãnh đạo Chi cục BVTV ký đổi thẻ xông hơi khử trùng cho đối tượng xin đổi thẻ, sau đó chuyển thẻ đã dổi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước thời gian ghi trong giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục BVTV Thái Nguyên thực hiện trả kết quả là thẻ xông hơi khử trùng (đã đổi) cho đối tượng theo đúng thời gian ghi trên giấy hẹn. 
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Chi cục BVTV Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí (nếu có) Không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng

- Người được cấp Thẻ xông hơi khử trùng sau 03 năm, nếu vẫn tiếp tục hành nghề xông hơi khử trùng thì phải được Chi cục bảo vệ thực vật kiểm tra và làm thủ tục đổi lại

- Có hồ sơ  hợp lệ theo quy định tại điều 9 Quy định về quản lý   nhà  nước  về  hoạt   động xông hơi khử  trùng vật  thể  thuộc  diện  kiểm  dịch  thực  vật ban hành theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT ban hành “Quy định quản    nhà  nước  về  hoạt   động xông hơi khử  trùng vật  thể  thuộc  diện  kiểm  dịch  thực  vật”

- Tệp đính kèm