• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đề nghị xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
- Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) đăng ký tham dự GTCLVN tại Chi cục TĐC- Cơ quan thường trực Hội đồng sơ tuyển tỉnh Thái Nguyên.).

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham dự và nộp tại Chi cục TĐC. Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

o                  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

o                  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Hội đồng sơ tuyển tỉnh Thái Nguyên tiến hành đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tham dự:

Việc đánh giá tiến hành theo 2 bước:

1. Đánh giá trên Hồ sơ tham dự của Doanh nghiệp;

2. Đánh giá tại chỗ: Đánh giá tại Doanh nghiệp.

Bước 4: Hội đồng sơ tuyển tỉnh Thái Nguyên gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng GTCLVN về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên

- Theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 02 tháng
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Hội đồng sơ tuyển; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách doanh nghiệp được đề xuất trao giải
- Lệ phí (nếu có) Phí xét tuyển GTCLVN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định theo từng năm
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) - Bản đăng ký tham dự GTCLVN
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2  ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 01/7/2008

- Nghị định số: 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

- Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 6/5/2009 Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

- Tệp đính kèm