• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Thái Nguyên
- Trình tự thực hiện Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ; Bước 2: Phòng Hợp tác quốc tế nghiên cứu, thẩm định hồ sơ; tham mưu cho Lãnh đạo Sở Ngoại vụ quyết định; Bước 3: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ quyết định; Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận.
- Lệ phí (nếu có) không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
- Tệp đính kèm