• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục cho phép xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên Trường hợp CB thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài
- Trình tự thực hiện Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ; Bước 2: Phòng Lãnh sự - Việt kiều thẩm định hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); trình lãnh đạo Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh giải quyết; Bước 3: UBND tỉnh có công văn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy ; Bước 4 : Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định cử hoặc cho phép CB đi nước ngoài hoặc văn bản không đồng ý cho phép xuất cảnh gửi Sở Ngoại vụ; Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính hoặc Công văn.
- Lệ phí (nếu có) không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. - Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04/02/008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP. - Quyết định số 1731/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 về việc quản lý đoàn ra, đoàn vào tỉnh Thái Nguyên. - Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Tệp đính kèm