Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5192272

Số người đang trực tuyến: 416

 
 
 
 
 
Thông báo
   
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (15/01/2018 03:26 PM)
Ngày 05-1, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 62/BNV-CCHC về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Theo đó, thực hiện Chương trình số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Thực hiện việc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bưu điện các tỉnh, thành phố triển khai công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, đảm bảo khách quan, có chất lượng.

2. Lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng (mẫu gửi kèm theo) các đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành KẾ hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Danh sách chính thức và danh sách dự phòng gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 20/01/2018. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên hệ như sau:

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, liên hệ qua ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn; điện thoại: 0912.521.464

- Đối với các tỉnh, thành phố liên hệ qua ông Phùng Doãn Hưng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Email: phungdoanhung@moha.gov.vn; điện thoại: 098.26.27.828

(Danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 xem tại file đính kèm)

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Kim Oanh (biên tập)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu