Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Kế hoạch năm
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch giai đoạn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2009 (15/09/2010)
Ngày 10 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND Về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 tỉnh Thái Nguyên.(Chi tiết mời bạn đọc xem tại file đính kèm).
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
Kế hoạch địa phương
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu