Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5691426

Số người đang trực tuyến: 583

 
 
 
 
 
Phát triển các Khu công nghiệp
Quy hoạch phát triển công nghiệp nhằm làm rõ các yếu tố thuận lợi và khó khăn, tiềm năng, nguồn lực và đặc thù để xác định mục tiêu, bước đi cho quy hoạch các cụm công nghiệp phát triển đúng hướng, hiệu quả. Từ đó, làm cơ sở để hoạch định không gian phát triển hợp lý, đồng bộ, tiết kiệm đất đai và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, là cơ sở để các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa bàn, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.(xem chi tiết quy hoạch tại file đính kèm)
 
Thông tin về công tác quy hoạch và thông tin về công tác vận động thu hút đầu tư các dự án vào các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến thời điểm tháng 6 năm 2012.
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. ( Chi tiết tại file đính kèm )
 
Danh mục và giới thiệu tổng quát về các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu