Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Kế hoạch năm
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch giai đoạn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
Kế hoạch phát triển KT-XH
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2012 (02/10/2012)
Ngày 15 tháng 12 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2012. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2011 (02/10/2012)
Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3083 /QĐ-UBND Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 tỉnh Thái Nguyên
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 5 năm giai đoạn 2011-2015 (02/10/2012)
Báo cáo số 116 /BC - UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. ( Toàn văn Báo cáo mời bạn đọc xem tại file đính kèm)
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2010 (02/10/2012)
Ngày 12 tháng 12 năm 2009 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định Số 3316/QĐ-UBND Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. (Chi tiết mời bạn đọc xem tại file đính kèm).
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
Kế hoạch địa phương
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu