Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5307479

Số người đang trực tuyến: 710

 
 
 
 
 
Chương trình dự án trọng điểm phát triển KTXH
Ngày 21 tháng 8 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2214 /QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011- 2015 ( Chi tiết tại file đính kèm)
 
Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND phê duyệt đề án kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 25 tháng 5 năm 2011 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định Số: 1282/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.
 
Ngày 8 tháng 8 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số: 1969/QĐ-UBND Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.
 
Ngày 28 tháng 2 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 238 /ĐA - UBND Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển hệ thống chợ nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015
 
Ngày 22 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3146/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 với nội dung gồm 04 phần
 
Mục tiêu của Đề án: Đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX. Từng bước khắc phục những yếu kém, hạn chế hiện nay của các HTX; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị HTX và các quy định của pháp luật. - Tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên và cộng đồng dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
Ban hành kèm theo Quy hoạch Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên. ( Chi tiết danh mục tại file đính kèm)
 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu