Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5694628

Số người đang trực tuyến: 575

 
 
 
 
 
Thông tin đấu thầu, đầu tư và mua sắm công
Xem tại file đính kèm
 
Xem tại file đính kèm
 
Ngày 23/10, UBND tỉnh banh hành Quyết định số 3234/QĐ-UBND công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực cát sỏi suối Nho - sông Rong, xã Liên Minh và xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát kết Hang Hon và khu vực cát sỏi suối Nho - sông Rong.
 
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.
 
Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74/QĐ-HĐĐG Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khu vực cát sỏi suối Nho - sông Rong, xã Liên Minh và xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ-HĐĐG Ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khu vực đá cát kết xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 82/QĐ-HĐĐG Ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khu vực đá cát kết xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ và xóm Đồng Đình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-HĐĐG Ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khu vực đá vôi xóm cầu Đá - xóm Phân Bơi, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương
 
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ cát sỏi suối Nho – sông Rong, xã Liên Minh và xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu