Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về thái nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Dưới đây là Báo cáo Kết quả hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.
 
Ngày 24 tháng 11 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
 
Ngày 11 tháng 7 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 64/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
 
Ngày 22/11/2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 111/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
 
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
 
BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
 
BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
 
Bước vào năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều thuận lợi: trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một số ngành kinh tế trọng điểm đều có sự tăng về năng lực sản xuất; các thành phần kinh tế đều có sự tăng trưởng, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh đã khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần …
 
Dự ước cả năm giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt: 31,6 triệu USD; tăng 8,1% so cùng kỳ và đạt 105,3% kế hoạch cả năm, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 22,0 triệu USD; Tăng 18,4% so cùng kỳ và 22,2% kế hoạch cả năm; xuất khẩu Trung ương đạt 9,7 triệu USD; đạt 90,8% so năm trước..
 
Năm 2004, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước tăng trưởng đáng kể so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn đạt 8,53% vượt kế hoạch đề ra...
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
Dịch vụ cộng đồng
Skip portletPortlet Menu